slide

Мерул мавруд резерва 2007

От известно време се бяхме отказали от идеята, че България може да произведе качествено сортово (тоест некупажно) вино от мавруд.

Подобно твърдение навярно звучи налудничаво при наличието на такова клише като “мавруд от Асеновград”, но истината е, че от години вече виното от този иначе китен български град не струва…

slide

Виа Диагоналис 2007

България има достатъчно традиции и история, за да може не само да се гордее с тях, а и успешно да ги използва за комерсиални цели (както прави цял свят от Китай и Индия, през Гърция, че чак до Св. Франция впрочем). Винарите от “Кастра рубра” добре са осъзнали това и…